Reprezentacja przed sądami wszystkich instancji (w tym międzynarodowymi) i urzędami administracji publicznej

Doradztwo prawne

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

Sporządzanie pism, umów, wzorców umownych, regulaminów

Prowadzenie negocjacji

Compliance, audyt prawny