Santiago de Compostela (Hiszpania) znane jest przede wszystkim jako cel pielgrzymek chrześcijan z całej Europy. W Santiago jest też bardzo prężnie działający Uniwersytet. W 2015 r. tamtejszy ośrodek uniwersytecki zorganizował konferencję naukową dotyczącą orzecznictwa sądów międzynarodowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Tematem obrad były głównie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dr Maciej Łaga wspólnie z dr David Carvalho Martins (Portugalia) omówili wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Brigitte Heinisch przeciwko Republika Federalna Niemiec. Sprawa dotyczyła granic krytyki, którą może pracownik wyrażać na temat działań pracodawcy na zewnątrz. Referenci szczególnie uwzględnili unormowania dotyczące whistleblowing’u (sygnalizowania o nieprawidłowościach w organizacjach) w prawie niemieckim, portugalskim i polskim.