Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Uniwersytetu w Leon (Hiszpania) prowadzi projekt badawczy dotyczący problemu bezrobocia młodych na rynku pracy. Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia, ale wg stanu na 2015 r. ten problem w Hiszpanii jest znacznie poważniejszy niż w Polsce. W czasie konferencji przedstawiciele różnych krajów dzielili się m. in. najnowszymi rozwiązaniami prawymi w zakresie instrumentów rynku pracy adresowanych do pracodawców zatrudniających młodych. Dr Maciej Łaga zaprezentował polskie rozwiązania prawne, w szczególności: umowę o praktyki absolwenckie, bony stażowe i zatrudnieniowe, a także program pierwsza praca dla młodych.