Maciej Łaga

Maciej Łaga – doktor nauk prawnych, radca prawny. W 2008 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Od zakończenia studiów pracuje w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UG, gdzie w październiku 2014 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wielkość zatrudnienia jako kryterium dyferencjacji w prawie pracy” i awansował na stanowisko adiunkta. W latach 2007 – 2013 współpracował z największymi kancelariami prawnymi w Gdańsku. Od 2015 r. wykonuje zawód radcy prawnego, od 2018 r. pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Dr Maciej Łaga. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.

Główne specjalizacje: kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo podatkowe, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne.

Języki obce: angielski.

Dorobek naukowy
Certyfikaty

International meeting

Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Uniwersytetu w Leon (Hiszpania) prowadzi projekt badawczy dotyczący problemu bezrobocia młodych na rynku pracy.

Meeting of the European young Scholars Embryo Labour Law

Dr Maciej Łaga wspólnie z dr David Carvalho Martins (Portugalia) analizowali wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Brigitte Heinisch przeciwko Republika Federalna Niemiec. Sprawa dotyczyła granic krytyki, którą może pracownik wyrażać na temat działań pracodawcy na zewnątrz.