Urlop na żądanie z perspektywy pracodawcy

Urlop na żądanie wydaje się być instytucją stworzoną z myślą o pracownikach i całkowicie podporządkowaną ich interesom. Jej celem jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą pracownik ma decydujący wpływ na termin wykorzystania przynajmniej części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie jest ze swej definicji urlopem nieplanowanym, stanowiącym wyjątek od ogólnej zasady udzielania urlopów zgodnie z wcześniej zaakceptowanym przez pracodawcę planem urlopów lub porozumieniem z pracownikiem. Dokładniejsze jednak zapoznanie…