Zmiany w projekcie ustawy dotyczącym pracy zdalnej

W dniu 3 marca 2021 r. pisaliśmy o projekcie pracy zdalnej – artykuł dostępny tutaj. Opisywaliśmy wówczas na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm), ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt nr UD210). W międzyczasie prace nad projektem…

Praca zdalna – będą zmiany w Kodeksie pracy

Wybuch pandemii COVID-19 wymusił wiele zmian, w tym konieczność ograniczania kontaktów. Przepisy prawa, w tym Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm., dalej: Kodeks pracy) nie miały szansy nadążyć za potrzebami, które wymusiła pandemia. Co więcej, po pewnym czasie nastąpił pewien istotny zwrot w ocenie sytuacji. Na globalną skalę okazało się, że praca zdalna, której na początku wszyscy musieli się nauczyć,…

Pojedyncze zwolnienia również w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych?

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 może prowadzić do konieczności zwolnień. Wbrew potocznej nazwie ustawy o zwolnieniach grupowych, rozwiązania w niej zawarte stosuje się także do zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, a więc zarówno do zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych Kryteriami zastosowania ustawy jest zatrudnienie co najmniej na poziomie 20 pracowników oraz przyczyny zwolnień niezwiązane z pracownikami (ekonomiczne, organizacyjne, itp.). Oficjalna nazwa ustawy normującej te kwestie to: ustawa z dnia…

Sukces Krzysztofa Wojewody

W mijającym roku akademickim asystent radcy prawnego dr Macieja Łagi – p. Krzysztof Wojewoda zajął II miejsce w „Wydziałowym konkursie wiedzy o prawie rzymskim”, organizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (20 stycznia 2020 r.). Konkurs polegał na rozwiązywaniu casusów z fragmentów Digestów Justyniańskich według rzymskiego prawa prywatnego, którego wiele instytucji funkcjonuje w istotnej formie do dzisiaj. Tym samym uzyskał możliwość wystąpienia w etapie ogólnopolskim. Ostatecznego rozstrzygnięcia nie znamy. Etap…

Umowy o kredyty frankowe nieważne

Sytuacja kredytobiorców tzw. kredytów frankowych momentalnie skrajnie się pogorszyła wraz ze wzrostem wartości kursu franka szwajcarskiego w porównaniu do złotego. Zrodziło to wiele wątpliwości i kontrowersji odnośnie legalności tego typu umów. Mechanizm indeksowania tego typu kredytów związany był z kursem franka szwajcarskiego, który w ostatnich latach praktycznie podwoił swoją wartość w stosunku do złotego. Co więcej, konkretny kurs w danym dniu, mógł być arbitralnie ustalany przez bank,…

Wdrażamy tarczę antykryzysową

W dniu 31 marca 2020 r. prezydent podpisał pakiet ustaw – tzw. tarczę antykryzysową. Pakiet został błyskawicznie ogłoszony w dzienniku ustaw i w istotnej części wszedł w życie już 1 kwietnia 2020 r. Co „tarcza” daje przedsiębiorcom? W artykule wymieniono najważniejsze instrumenty. Chciałbyś skorzystać z pomocy? Doradzimy Ci, jak to zrobić. Wypełnimy wnioski za Ciebie! Szczegóły w tekście artykułu.

Obszar koordynowany przez dra Macieja Łagę wyróżniony w rankingu „Rzeczpospolitej”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zajął drugie miejsce w kategorii jakość kształcenia rankingu „Rzeczpospolitej”. Obszar ten był koordynowany przez radcę prawnego dra Macieja Łagę, który od 2016 r. pełnił funkcję pełnomocnika dziekana. „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki VIII edycji rankingu polskich wydziałów prawa. Gdańska szkoła wyższa zajęła drugie miejsce w kategorii jakość kształcenia wśród uczelni publicznych i wyprzedził pod tym względem szereg uczelni, np. Uniwersytet Jagielloński,…