Sukces Krzysztofa Wojewody

W mijającym roku akademickim asystent radcy prawnego dr Macieja Łagi – p. Krzysztof Wojewoda zajął II miejsce w „Wydziałowym konkursie wiedzy o prawie rzymskim”, organizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (20 stycznia 2020 r.). Konkurs polegał na rozwiązywaniu casusów z fragmentów Digestów Justyniańskich według rzymskiego prawa prywatnego, którego wiele instytucji funkcjonuje w istotnej formie do dzisiaj. Tym samym uzyskał możliwość wystąpienia w etapie ogólnopolskim. Ostatecznego rozstrzygnięcia nie znamy. Etap…