Obszar koordynowany przez dra Macieja Łagę wyróżniony w rankingu „Rzeczpospolitej”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zajął drugie miejsce w kategorii jakość kształcenia rankingu „Rzeczpospolitej”. Obszar ten był koordynowany przez radcę prawnego dra Macieja Łagę, który od 2016 r. pełnił funkcję pełnomocnika dziekana. „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki VIII edycji rankingu polskich wydziałów prawa. Gdańska szkoła wyższa zajęła drugie miejsce w kategorii jakość kształcenia wśród uczelni publicznych i wyprzedził pod tym względem szereg uczelni, np. Uniwersytet Jagielloński,…