AKTUALNOŚCI

Premie do emerytury dla stomatologów

Czy znasz stomatologa wybierającego się na emeryturę lub już na emeryturze? Znamy sposób na powiększenie emerytury o dobre kilkaset złotych.

Obowiązek wykonania oceny ryzyka zawodowego pracowników wykonujących pracę zdalną

W piątek, 7 kwietnia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy normujące pracę zdalną. Czy zrealizowałeś już obowiązek wykonania oceny ryzyka zawodowego pracowników wykonujących pracę zdalną?

Obowiązek pokrycia kosztów pracy zdalnej

Od 7 kwietnia 2023 r. pracodawcy mają obowiązek zwracać pracownikom koszty ponoszone przez nich w związku z pracą zdalną. Czy wiesz o jakie koszty chodzi?

Maciej Łaga

Głównymi specjalizacjami Kancelarii, którą stworzyłem są prawo pracy i obsługa podmiotów gospodarczych. Mam doktorat z prawa pracy, kilkanaście lat doświadczenia w doradztwie z zakresu prawa pracy, w tym w największych gdańskich kancelariach prawnych, a także kilkadziesiąt publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Od zakończenia studiów przez 13 lat pracowałem w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim (ostatnio na stanowisku adiunkta). Uczyłem studentów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prowadziłem szkolenia.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. Także w zakresie prawa cywilnego (w szczególności umów i spraw frankowych), prawa spółek handlowych, prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii w 2020 r. zmieniliśmy domenę z prawopracy.net na laga.company.


dr Maciej Łaga

radca prawny

USŁUGI PRAWNE

Audyt prawny
Obsługa prawna zatrudnienia

(we wszystkich jego prawnych aspektach)

Sporządzanie dokumentów

(pisma, umowy, wzorce umowne, regulaminy)

Compliance
Prowadzenie negocjacji
Reprezentacja przed organami administracji

(rządowej, samorządowej, pozarządowej)

Reprezentacja przed sądami

(w tym międzynarodowymi)