AKTUALNOŚCI

Zmiany w projekcie ustawy dotyczącym pracy zdalnej

W dniu 3 marca 2021 r. pisaliśmy o projekcie pracy zdalnej – artykuł dostępny tutaj. Opisywaliśmy wówczas na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm), ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt nr UD210). W międzyczasie prace nad projektem…

Praca zdalna – będą zmiany w Kodeksie pracy

Wybuch pandemii COVID-19 wymusił wiele zmian, w tym konieczność ograniczania kontaktów. Przepisy prawa, w tym Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm., dalej: Kodeks pracy) nie miały szansy nadążyć za potrzebami, które wymusiła pandemia. Co więcej, po pewnym czasie nastąpił pewien istotny zwrot w ocenie sytuacji. Na globalną skalę okazało się, że praca zdalna, której na początku wszyscy musieli się nauczyć,…

Pojedyncze zwolnienia również w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych?

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 może prowadzić do konieczności zwolnień. Wbrew potocznej nazwie ustawy o zwolnieniach grupowych, rozwiązania w niej zawarte stosuje się także do zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników, a więc zarówno do zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych Kryteriami zastosowania ustawy jest zatrudnienie co najmniej na poziomie 20 pracowników oraz przyczyny zwolnień niezwiązane z pracownikami (ekonomiczne, organizacyjne, itp.). Oficjalna nazwa ustawy normującej te kwestie to: ustawa z dnia…

Koronawirus, przedsiębiorca i problemy z prawem pracy

W związku z epidemią koronawirusa rozpoczyna się strach. Ludzie przestają się przemieszczać. Zaczynają obowiązywać administracyjnoprawne zakazy, które uderzają w wiele firm. Obroty spadają, zatrudniamy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu pracowników. Pojawia się pytanie – co dalej?

Obszar koordynowany przez dra Macieja Łagę wyróżniony w rankingu „Rzeczpospolitej”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zajął drugie miejsce w kategorii jakość kształcenia rankingu „Rzeczpospolitej”. Obszar ten był koordynowany przez radcę prawnego dra Macieja Łagę, który od 2016 r. pełnił funkcję pełnomocnika dziekana. „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki VIII edycji rankingu polskich wydziałów prawa. Gdańska szkoła wyższa zajęła drugie miejsce w kategorii jakość kształcenia wśród uczelni publicznych i wyprzedził pod tym względem szereg uczelni, np. Uniwersytet Jagielloński,…

„Wymiar urlopu” – problem wynikający z prawa pracy czy wyzwanie z zakresu zarządzania samym sobą (swoim przedsiębiorstwem). Wywiad dr. Macieja Łagi dla Radia Gdańsk

W wywiadzie ze mną dotyczącym urlopów, wyemitowanym przez Radio Gdańsk, zachęcałem do zadbania o siebie i skorzystania z prawa do urlopu. Dla tych z Państwa, którzy nie wysłuchali audycji – zalecałem, aby co roku brać co najmniej jeden trzytygodniowy urlop. Dobrze, aby taki urlop był połączony z wyjazdem, dobrze przemyślany i zaplanowany, a przez to dostosowany do naszych potrzeb.

Maciej Łaga

Głównymi specjalizacjami Kancelarii, którą stworzyłem są prawo pracy i obsługa podmiotów gospodarczych. Mam doktorat z prawa pracy, kilkanaście lat doświadczenia w doradztwie z zakresu prawa pracy, w tym w największych gdańskich kancelariach prawnych, a także kilkadziesiąt publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Od zakończenia studiów przez 13 lat pracowałem w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim (ostatnio na stanowisku adiunkta). Uczyłem studentów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prowadziłem szkolenia.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. Także w zakresie prawa cywilnego (w szczególności umów i spraw frankowych), prawa spółek handlowych, prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii w 2020 r. zmieniliśmy domenę z prawopracy.net na laga.company.


dr Maciej Łaga

radca prawny

USŁUGI PRAWNE

Audyt prawny
Obsługa prawna zatrudnienia

(we wszystkich jego prawnych aspektach)

Sporządzanie dokumentów

(pisma, umowy, wzorce umowne, regulaminy)

Compliance
Prowadzenie negocjacji
Reprezentacja przed organami administracji

(rządowej, samorządowej, pozarządowej)

Reprezentacja przed sądami

(w tym międzynarodowymi)